پارچه فیتیله ای - تولیدکننده پارچه فیتیله ای

شرکت تریکو گلزار تولیدکننده انواع پارچه های فیتیله ای به صورت طرحدار کامپیوتری و لوزی جهت مصارف گوناگون پوشاک

حاجی براتی

خراسان رضوی > چناران

۰۲۱۶۶۴۱۲۵۹۳ - ۰۲۱۶۶۴۹۳۱۷۲ - ۰۹۱۲۶۰۰۹۵۶۹

فکس: ۰۲۱۶۶۴۰۷۷۴۵

Email

تعداد بازدید: ۲۱۵۰

به روز رسانی: امروز ۰۸:۵۳

شناسه آگهی: ۷۵۰۹۶۲